Politika privatnosti i zaštite podataka kupaca

Ova “Politika” se primenjuje samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje INTESA d.o.o.  primi u bilo kom formatu kroz korišćenje internet sajta.

INTESA d.o.o. će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka kupaca – korisnika

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da vam isporučimo željene usluge, kao i da vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih korisnika naših usluga.

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o uslugama koje naši posetioci traže i koriste, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju pretragu.

INTESA d.o.o.  će održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili od INTESA d.o.o.

Ukoliko INTESA d.o.o. odluči da promeni ovu politiku, objaviće izmene na ovoj stranici kako bi naši klijenti, koji je primenjuju i koriste, bili svesni koje lične podatke obrađujemo, kako ih koristimo i pod kojim okolnostima ih INTESA d.o.o.  otkriva, ako je to slučaj.

Ukoliko u bilo kom trenutku INTESA d.o.o. odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, INTESA d.o.o. će e-mailom ili postavljanjem obaveštenja na internet sajtu intesa.rs  obavestiti svoje klijente najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.

Integritet podataka

INTESA d.o.o. će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši klijenti ili sa važećim zakonima ili propisima.

Bezbednost

INTESA d.o.o. je u obavezi da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obrađuje. INTESA d.o.o. nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obrađuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplanskog otkrivanja, INTESA d.o.o. će preduzeti komercijalno razumne korake kako bi ograničili i ispravili otkrivanje podataka.

Pristup / Ispravke

U većini slučajeva, INTESA d.o.o. prikuplja lične podatke u sopstveno ime. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka Kupac treba da kontaktira firmu INTESA d.o.o. na neki od raspoloživih kontakata.

Nadzor / Primena

INTESA d.o.o. je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane firme INTESA d.o.o. i dostupna je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka i kontakt je moguć putem e-maila.

Po pitanju ličnih podataka INTESA d.o.o. sarađuje sa organima za zaštitu ličnih podataka.

Pravno odricanje odgovornosti

INTESA d.o.o. može lične podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis ili uverenje u dobre namere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili lična bezbednost INTESA d.o.o., korisnika sajta/ kupaca ili javnosti.

Kolačići i linkovi ka ostalim sajtovima

https://www.intesa.rs može koristiti kolačiće kako bi poboljšali iskustva korisnika dok koriste Internet sajt INTESA. Kolačići su mali delovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno, koji pamti informacije, i pomaže da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao kolačić. U principu, kolačići pomažu korisnicima obavljajući određene funkcije kao što je pamćenje lozinke i lične preferencije u pogledu sajtova.

Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina web pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Međutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje Internet sajta.

Naš software može sadržati linkove ka drugim sajtovima. INTESA d.o.o. nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaje tih drugih sajtova.